cz| en

Vybrané reference

Právo obchodních společností

 • Právní poradenství při tvorbě a připomínkování obchodní vzorové smluvní dokumentace pro různé klienty, bankovní i nebankovní instituce, developerské společnosti, realitní kanceláře. Použití této smluvní dokumentace při uzavírání obchodů klienty v řádech miliard korun ročně.
 • Právní poradenství různým významným společnostem (z oboru dovozu a prodeje textilu) od založení společnosti po rozvoj obchodní činnosti po celém území ČR.
 • Právní poradenství a příprava franšízového konceptu včetně franšízové a licenční smlouvy pro retailový řetězec v oblasti sportovního zboží.
 • Komplexní právní poradenství týkající se založení obchodní společnosti (obor gastronomie) a podpora při rozvoji společnosti podle franšízové smlouvy.
 • Právní poradenství významnému mezinárodnímu výrobci a distributorovi chemikálií ohledně změny struktury společnosti.

 

Nemovitosti

 • Právní poradenství ohledně procesu přestavby budovy a prodeje nově zrekonstruovaného souboru 60 bytových jednotek, pronájem divadla a vytvoření nákupní galerie v historické budově v centru Prahy.
 • Právní poradenství jedné z největších českých bank ve všech právních aspektech týkajících se řízení portfolia nemovitostí, zahrnující mimo jiné správu smluv pobočkové sítě, prodej a koupě nemovitostí a zastupování v soudních sporech v oblasti práva nemovitostí s ohledem na nájem nemovitostí, jejich koupi a prodej, a řízení související s věcnými právy k nemovitostem.
 • Právní poradenství významné developerské společnosti s ohledem na veškeré právní aspekty správy a pronájmu prostor v nejprestižnější oblasti v Praze.
 • Právní poradenství týkající se správy a prodeje bytových jednotek v historické budově v samém centru historické Prahy.
 • Právní poradenství ve vztahu k nájmu výrobního závodu v Brně.

 

Bankovnictví a finance

 • Právní poradenství týkající se převodu a restrukturalizace portfolia úvěrů poskytnutých významnou rakouskou bankou českým dceřiným společnostem rakouské investiční skupiny.
 • Právní poradenství týkající se financování strukturálních změn a akvizice výrobních strojů zahrnující přípravu, vyjednávání a uzavření kompletní úvěrové dokumentace, jakož i příprava různých právních stanovisek ohledně korporátních a nemovitostních aspektů transakce.
 • Právní poradenství týkající se refinancování různých bankovních a akcionářských půjček včetně revize a vyjednání úvěrové dokumentace ze strany dlužníka.
 • Právní poradenství týkající se struktury zajištění developerského úvěru.
 • Právní poradenství týkající se refinancování bankovního úvěru a financování developerských nákladů na výstavbu v souvislosti s významným rezidenčním a obchodním projektem v centru Prahy včetně revize a vyjednávání kompletní sady úvěrové dokumentace na straně dlužníka.

 

Soudní spory a arbitráže

 • Právní poradenství v oblasti soudních sporů týkajících se akvizice akcií ve významné realitní společnosti.
 • Právní poradenství ve sporu ohledně platnosti významné nájemní smlouvy.
 • Právní poradenství ve sporu ohledně předkupního práva na nemovitost.
 • Právní zastupování významné rakouské banky v soudním sporu o platnost smlouvy o zajišťovacím převodu práva k obchodním podílům.
 • Právní zastupování zahraničního výrobce kosmetiky v soudním sporu týkajícím se nekalé soutěže.

Vybrané reference


Insolvence a restrukturalizace

 • Právní poradenství týkající se komplexního řešení pohledávek po lhůtě splatnosti v řádech tisíců sporů, insolvenčních a exekučních řízení pro řadu předních českých leasingových společností.
 • Právní poradenství klientům v souvislosti s insolvenční problematikou, řešení zajištění pohledávek, řešení důsledků insolvence, řešení odpovědnosti.
 • Právní poradenství a zastupování významného celosvětového výrobce sklářských výrobků pro stavební a automobilový průmysl týkající se optimálního, efektivního a rychlého vymáhání a uspokojování pohledávek včetně insolvenčních a konkurzních řízení.
 • Zkušenosti z činnosti konkursního správce a provozování funkčního podniku úpadce jakožto správce konkursní podstaty.
 • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení na území ČR tak i SRN a to nejen v samotném insolvenčním řízení, ale i v navazujících excindačních sporech o vynětí majetku věřitelů a incidenčních sporech o pravost pohledávek.

 

Právo duševního vlastnictví a IT

 • Právní poradenství týkající se zápisu ochranné známky v oblasti biologické ochrany rostlin, příprava smluv o transferu, smluv o mlčenlivosti, smluv o distribuci a rozvoji.
 • Právní poradenství týkající se prosazování změny české legislativy ohledně přípravků na ochranu rostlin jak vůči českým úřadům, tak před Evropskou komisí.
 • Komplexní právní poradenství týkající se práv z ochranných známek včetně přípravy a vyjednávání smluv o mlčenlivosti a licenčních smluv.
 • Právní zastupování nadnárodní společnosti - předního dodavatele sanitačních systémů v námitkových řízeních u Úřadu průmyslového vlastnictví při uplatňování jeho práv z ochranných známek.
 • Právní poradenství a zastupování významné mezinárodní společnosti vyrábějící kosmetické výrobky ohledně zamezení prodeje a distribuce napodobenin a padělků na českém trhu.

 

Pracovní právo

 • Právní poradenství mezinárodní společnosti činné v automobilovém průmyslu týkající se rozvázání pracovního poměru s jednatelem české pobočky.
 • Právní poradenství zaměstnanci na pozici člena top managementu v mezinárodní firmě působící v oblasti stavebního průmyslu ohledně neplatného rozvázání pracovního poměru.
 • Právní poradenství společnosti vyrábějící biologické produkty ohledně pracovně-právních vztahů.
 • Poskytování pracovněprávního poradenství týkajícího se předního českého leteckého přepravce.
 • Pracovněprávní poradenství významnému obchodníku s cennými papíry.