cz| en

Právní služby


Právo obchodních společností
 • poradenství při zahájení podnikání na území České republiky, zakládání obchodních společností a organizačních složek
 • M&A - akvizice, převody obchodních podílů, akcií, podniků, fúze sloučením, splynutím, rozdělení společností, převody jmění na hlavního akcionáře, transformace
 • due diligence
 • obchodně závazkové vztahy, smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli zboží a služeb

 

Nemovitosti

 • nákupy a prodeje nemovitostí
 • greenfield projekty
 • development nemovitostí
 • brownfield projekty
 • nájemní a podnájemní vztahy
 • majetkoprávní rozbory (due diligence)
 • územní řízení a stavební řízení
 • katastrální právo
 • specializovaný fond nemovitostí a fond kvalifikovaných investorů
 • vedení soudních sporů

 

Bankovnictví a finance

 • poradenství při projektovém, korporátním i nemovitostním financování
 • restrukturalizace úvěrů a refinancování
 • příprava, posouzení, vyjednávání úvěrových smluv a zajišťovacích smluv na straně financujících bank i dlužníků
 • syndikované úvěry
 • realizace zajišťovacích instrumentů
 • poradenství v oblasti bankovní regulace

 

Soudní spory a arbitráže

 • poradenství při přípravě řešení sporů
 • zastupování před obecnými soudy všech stupňů
 • návrh strategických řešení sporů
 • zastupování před ústavním soudem
 • asistence při smírném řešení sporů
 • zastupování v rozhodčích řízeních
 • činnost ad-hoc rozhodce

 

Právo duševního vlastnictví a IT

 • registrace práv k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana
 • užití ochranných známek v hospodářské soutěži
 • smlouvy o převodu ochranných známek, licenční smlouvy, autorské smlouvy
 • franšízové smlouvy, licenční smlouvy
 • řešení smluvních vztahů při vývoji a užití softwarových a jiných IT produktů včetně smluv o dílo a servisních smluv
 • zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví včetně námitkového řízení
 • zastupování v řízeních před celními orgány a policií ve věci porušování práv z ochranných známek
 • zastupování v soudních řízeních ve vztahu k ochranným známkám

Právní služby

 

Insolvence a restrukturalizace

 • zastupování v insolvenčních řízeních
 • zastupování v incidenčních sporech
 • zastupování ve věřitelských orgánech

 

Pracovní právo

 • komplexní poradenství při úpravě pracovněprávních vztahů
 • ukončování pracovních poměrů
 • pracovní smlouvy
 • zaměstnávání cizinců z EU i třetích zemí
 • pracovní řády
 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů
 • úprava odměňování
 • ochrana informací a know-how
 • zastupování ve sporech vyplývajících z pracovněprávních vztahů
 • ochrana před konkurenčním jednáním zaměstnanců


Energetika

 • poradenství při nákupu projektů alternativních zdrojů energie na území ČR
 • právní rozbory (risk assessment) smluv uzavíraných s jednotlivými smluvními partnery na trhu s elektřinou, včetně smluv EFET
 • due diligence energetických projektů
 • akviziční smlouvy
 • poradenství při získávání licencí na výrobu a obchod s elektřinou, zastupování ve správních řízeních, komunikace s příslušnými institucemi - ERU, OTE, PXE, ČEPS

 

Startupy

 • založení společnosti 
 • nastavení vhodné struktury vztahů mezi zakladateli
 • pracovněprávní poradenství - vztahy se zaměstnanci  
 • duševní vlastnictví - ochranné známky, licence
 • jednání s potenciálními investory 
 • vstup investora